Organizační podmínky

Cíl soutěže:

- vést děti a mládež k pohybu a správnému využití volného času
- motivací pro závodníky je účast ve finále ve výkonnostních TOPech

Organizátoři základních kol se zavazují:

- dodržet vypsaný termín soutěže a nahlásit včas termín pořádání a podrobnosti k závodům /propozice před propagací nejprve zaslat organizátorovi celé Aerobic Tour/
- na propozice, harmonogramy, diplomy soutěže umístit loga generálních partnerů a sponzorů
- loga generálních partnerů a sponzorů propagovat i na základních kolech soutěže
- zajistit si pro konání akce potřebné finanční prostředky z vlastních zdrojů
- vybírat řádně startovné dle obecných pravidel a pravidel o vzájemné spolupráci
- pro medailisty zajistit řádné odměny:

• u jednotlivců: vyhlásit prvních 6 nejlepších závodníků, odměnit medailí, diplomem a věcnou cenou nejméně první tři nejlepší závodníky
• u skupin: vyhlašovat všechny skupiny, odměnit medailí minimálně 1. - 3. místo, diplomem a věcnou cenou nejméně první tři nejlepší týmy (závodníky nejlepších týmů)

- necháváme na možnosti organizátorů jednotlivých základních kol udělení dalších věcných cen (např. Miss Sympatie, nejmladší účastník, cena poroty…)
- neustále sledovat webové stránky a dohlížet na dodržování všech předem stanovených pravidel soutěže
- zajistit dostatečný počet nezávislých porotců, hlavní rozhodčí musí být předem schválený a proškolený z AET
- zajistit vhodné kapacitní, bezpečnostní, hygienické a zvukové podmínky pro konání akce
- soutěžní plocha musí být bezpečnostně ohraničena
- umožnit sponzorům a zakladatelům soutěže dohled a prezentaci na akci
- zajistit zdravotní dozor na akci a nad 500 osob i požární dohled
- soutěž jednotlivců: při účasti méně jak 70-ti závodníků doporučujeme závodit ve dvou kolech (základní kolo + finále pro max 30 účastníků), při vyšším počtu tříkolově (základní kolo + semifinále + finále). Ve finále by nemělo být více jak 30 závodníků
- během soutěže umožnit prezentaci a medializaci sponzorům soutěže, dodržet pravidla daná smlouvou o sponzorství
- bezprostředně po ukončení soutěže, nejpozději do 12 hodin od ukončení soutěže, zaslat na výsledky na h.srncova@detifitness.cz, hodnocení porotců + jejich jména, odkaz na fotografie ze soutěže a fotografie medailistů (skupin i jednotlivců) v takové formě, aby mohly být tyto informace okamžitě zveřejněny na webu soutěže a přeposlány mediálním partnerům k jejich dalšímu zpracování

V případě, že bude v základním kole přihlášeno více choreografií, organizátor má právo kategorie rozdělit na další podkategorie. Na finále již tohle nelze. Tady se kategorie dělí ještě do jednotlivých výkonnostních TOP.

V případě, že některá základní kola budou v rámci jiné soutěže /např. MIA festival/ má organizátor právo hodnotit dle systému této soutěže/

KALENDÁŘ AKCÍ:
Červenec 2024
PoÚtStČtSoNe
  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

© 2017 aerobictour.cz