Pravidla pro soutěže jednotlivců

Pravidla jednotlivců

Komerční aerobik
Profi kategorie

Komerční aerobik - pravidla:
Tato kategorie je určena pro amatérské závodníky, kteří se nevěnují výkonnostnímu aerobiku

Profi - pravidla
Kategorie je určena pro závodníky III. a II. výkonnostní třídy a pro další jiné týmy, které mají zájem se do kategorie přihlásit.

Komerční aerobik, kategorie Profi
• Závodník nemůže nastoupit do soutěže bez řádně odevzdané přihlášky, prezentace a platby startovného, toto platí jak pro základní tak pro finálová kola.
Startovné každého základního kola včetně finále je dle nákladů každého organizátora.
Jednotlivé organizace provedou registraci svých závodníků nejpozději do konce října vyplnění jména do tabulky viz registrace soutěže AET.

Registrační poplatek 30 Kč je nutno zaslat nejpozději do konce října na číslo účtu: 2401609297/2010
Fotokopie zdravotních průkazů předloží každý trenér při prezentaci na jednotlivých základních kolech i finále.
Přihlášky na jednotlivá základní kol i finále se zasílají přímo organizátorům základních kol a finále.
• Termín pro uzávěrku přihlášek je vždy 1 týden před soutěží, po datu uzávěrky je v kompetenci pořadatele jednotlivce do soutěže přijmout nebo odmítnout, popřípadě požadovat vyšší startovné, než je dáno pravidly Aerobic Tour.
• Jednotlivci cvičí dle lektora a snaží se co nejlépe zachytit předvedený pohyb.
• V základním kole soutěže jednotlivců budou soutěžit všichni přítomní závodníci, bude zvolena choreografie a hudba příslušná věku soutěžní kategorie. Dle počtu zúčastněných závodníků bude soutěž probíhat dvou- (základní kolo+finále) nebo tříkolově (základní kolo + semifinále + finále).
• Pro účast v soutěži není nutná předchozí zkušenost ani příprava.
• Ocenění medailistů a dalších účastníků v základních kolech je vždy v kompetenci pořadatele základního kola a bude uvedeno v propozicích. Vyhlášeno bude vždy prvních šest nejlepších závodníků. První tři nejlepší v jednotlivých kategoriích dostanou diplomy, medaile a věcné ceny.
• Do finále Aerobic tour postupují všichni závodníci, kteří se zúčastní alespoň tří základních kol /může být udělena výjimka/s tím, že ve finále budou soutěžit v rámci své výkonnostní skupiny.
• Věkové kategorie pro základní kola i finálové kolo soutěže jednotlivců jsou:

I. kategorie BABY – kategorie do 6 let
II. kategorie KIDS – kategorie 7 - 8 let
III. kategorie CHILDREN – kategorie 9 – 10 let
IV. kategorie TEENAGERS – kategorie 11 – 13 let
V. kategorie JUNIORS – kategorie 14 a 17 let

VI. kategorie SENIORS – kategorie 18 a více let /v případě nenaplnění této kategorie má organizátor právo tuto kategorii sloučit s JUNIORS.

Rozhoduje rok narození závodníka
• Za správnost zařazení do kategorie zodpovídá trenér a organizace.

• Výkonnostní kategorie pro soutěže jednotlivců ve finále jsou:

TOP 20 – umístění v první třetině v základním kole, závodník získává 20 bodů
TOP 40 – umístění ve druhé třetině v základním kole, závodník získává 40 bodů
TOP 60 – umístění ve třetí třetině v základním kole, závodník získává 60 bodů

o Pokud probíhá závod dvoukolově, je rozdělení bodového ohodnocení pouze 20 nebo 40 bodů dle umístnění.

• Postupový klíč: O zařazení do výkonnostních TOP rozhoduje nejvyšší umístění dosažené na kterémkoliv ze tří hodnocených základních kol Aerobic Tour, v případě velkého počtu soutěžících v jedné z TOP je dalším kritériem počet dosažených nejvyšších umístění na Aerobic Tour. Rozdělení do TOP pro finále budou k dispozici 5 dnů před soutěží na www.aerobictour.cz. O množství výkonnostních TOP rozhoduje pořadatel a odvíjí se od počtu přihlášených závodníků do finále.
• V základních kolech i ve finále hodnotí vždy nejméně pětičlenná nezávislá porota.

• Hodnotí se:

- nasazení, výraz, kontakt s divákem
- pohybová dovednost a připravenost dětí
- držení těla
- technika provedení pohybu
- schopnost a rychlost zachycení předvedeného pohybu

• Při bodování provedení rozhodčí hodnotí techniku a bezpečnost pohybů provedených závodníkem. Forma a bezpečnost pohybů je určována podle toho, zda jsou pohyby kloubů a končetin prováděny kontrolovaně, ve správných liniích a umístění v prostoru. Hodnotí se také správné držení těla, přesnost a rychlost pohybů.
Silové (kliky,..) a flexibilní (provaz, high-leg kick,…) prvky nebudou zařazovány do soutěžních choreografií - týká se to kategorie Komerční aerobik. V případě jejich zařazení z důvodu zatraktivnění soutěže pro diváky, nebudou tyto prvky porotou hodnoceny.
U kategorie Profi jsou tyto prvky nezbytnou součástí
• Body se snižují např. za:
- poskoky prováděné pouze na špičkách
- přehnané propnutí kolen
- hyperlordozu bederní páteře
- zvedání ramen atd.

• Případné protesty lze podávat po soutěži pouze písemně k rukám organizátora konkrétního kola soutěže v kopii pro jednatele Aerobic Tour spolu s částkou 1000,- Kč. V případě neoprávněného protestu tato částka propadá ve prospěch pořadatele a bude využita na výdaje spojené s organizováním akce.
• Každý závodník musí mít u sebe kartičku zdravotní pojišťovny, případně její kopii, která může sloužit i k prokázání věku závodníka. Za dobrý zdravotní stav závodníků zodpovídá přihlašovatel a trenér. Při každém závodě může být soutěžící náhodně vyzván k předložení.
• Budou – li se rodiče, fanoušci či trenéři chovat nezdvořile, budou- li urážet jiné soutěžící, rodiče, trenéry, porotu nebo organizátory a pořadatele soutěží, budou vykázáni ze sportoviště, v případě agresivního chování může být diskvalifikací potrestán i celý tým, organizace, klub. Při opakující tendenci i zrušena registrace organizace.

KALENDÁŘ AKCÍ:
Červenec 2024
PoÚtStČtSoNe
  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

© 2017 aerobictour.cz