Pravidla pro soutěže jednotlivců

Pravidla jednotlivců - nové rozdělení

Komerční aerobik
Profi kategorie

Komerční aerobik - pravidla:
Tato kategorie je určena pro amatérské závodníky, kteří se nevěnují výkonnostnímu aerobiku, nezávodí ani netrénují v registrovaných klubech FISAF.

Profi - pravidla
Tato kategorie je určena pro registrované i neregistrované závodníky FISAF a účastníky semifinále a finále mistrovství republiky soutěže v Master class v posledních dvou letech.

Komerční aerobik, kategorie Profi
• Závodník nemůže nastoupit do soutěže bez řádně odevzdané přihlášky, prezentace a platby startovného, toto platí jak pro základní tak pro finálová kola.
• Startovné na základních kolech je ve výši 100,- Kč/osobu/ za každý start. /pro některá kola je udělena výjimka/
Jednotlivé organizace provedou registraci svých závodníků nejpozději do konce října zasláním soupisky (s názvem organizace, kontaktní osobou, tel. a e-mailem a seznamem závodníků a jejich data narození pro každou kategorii zvlášť) na:
hanka@aerobictour.cz s provedením platby 30 Kč na dítě na účet 216323052/0300 s názvem organizace.
Fotokopie zdravotních průkazů předloží každý trenér při prezentaci na jednotlivých základních kolech i finále.
Přihlášky na jednotlivá základní kol i finále se zasílají přímo organizátorům základních kol a finále.
• Termín pro uzávěrku přihlášek je vždy 1 týden před soutěží, po datu uzávěrky je v kompetenci pořadatele jednotlivce do soutěže přijmout nebo odmítnout, popřípadě požadovat vyšší startovné, než je dáno pravidly Aerobic Tour.
• Jednotlivci cvičí dle lektora a snaží se co nejlépe zachytit předvedený pohyb.
• V základním kole soutěže jednotlivců budou soutěžit všichni přítomní závodníci, bude zvolena choreografie a hudba příslušná věku soutěžní kategorie. Dle počtu zúčastněných závodníků bude soutěž probíhat dvou- (základní kolo+finále) nebo tříkolově (základní kolo + semifinále + finále).
• Pro účast v soutěži není nutná předchozí zkušenost ani příprava.
• Ocenění medailistů a dalších účastníků v základních kolech je vždy v kompetenci pořadatele základního kola a bude uvedeno v propozicích. Vyhlášeno bude vždy prvních šest nejlepších závodníků. První tři nejlepší v jednotlivých kategoriích dostanou diplomy, medaile a věcné ceny.
• Do finále Aerobic tour postupují všichni závodníci, kteří se zúčastní alespoň tří základních kol s tím, že ve finále budou soutěžit v rámci své výkonnostní skupiny.
• Věkové kategorie pro základní kola i finálové kolo soutěže jednotlivců jsou:

I. kategorie BABY – kategorie do 6 let
II. kategorie KIDS – kategorie 7 - 8 let
III. kategorie CHILDREN – kategorie 9 – 10 let
IV. kategorie TEENAGERS – kategorie 11 – 13 let
V. kategorie JUNIORS – kategorie 14 a 17 let

VI. kategorie SENIORS – kategorie 18 a více let /v případě nenaplnění této kategorie má organizátor právo tuto kategorii sloučit s JUNIORS.

Rozhoduje rok narození závodníka
• Za správnost zařazení do kategorie zodpovídá trenér a organizace.

• Výkonnostní kategorie pro soutěže jednotlivců ve finále jsou:

TOP 20 – umístění v první třetině v základním kole, závodník získává 20 bodů
TOP 40 – umístění ve druhé třetině v základním kole, závodník získává 40 bodů
TOP 60 – umístění ve třetí třetině v základním kole, závodník získává 60 bodů

o Pokud probíhá závod dvoukolově, je rozdělení bodového ohodnocení pouze 20 nebo 40 bodů dle umístnění.

• Postupový klíč: O zařazení do výkonnostních TOP rozhoduje nejvyšší umístění dosažené na kterémkoliv ze tří hodnocených základních kol Aerobic Tour, v případě velkého počtu soutěžících v jedné z TOP je dalším kriteriem počet dosažených nejvyšších umístění na Aerobic Tour. Rozdělení do TOP pro finále budou k dispozici 5 dnů před soutěží na www.aerobictour.cz. O množství výkonnostních TOP rozhoduje pořadatel a odvíjí se od počtu přihlášených závodníků do finále.
• V základních kolech i ve finále hodnotí vždy nejméně pětičlenná nezávislá porota.

• Hodnotí se:

- nasazení, výraz, kontakt s divákem
- pohybová dovednost a připravenost dětí
- držení těla
- technika provedení pohybu
- schopnost a rychlost zachycení předvedeného pohybu

• Při bodování provedení rozhodčí hodnotí techniku a bezpečnost pohybů provedených závodníkem. Forma a bezpečnost pohybů je určována podle toho, zda jsou pohyby kloubů a končetin prováděny kontrolovaně, ve správných liniích a umístění v prostoru. Hodnotí se také správné držení těla, přesnost a rychlost pohybů.
Silové (kliky,..) a flexibilní (provaz, high-leg kick,…) prvky nebudou zařazovány do soutěžních choreografií - týká se to kategorie Komerční aerobik. V případě jejich zařazení z důvodu zatraktivnění soutěže pro diváky, nebudou tyto prvky porotou hodnoceny.
U kategorie Profi jsou tyto prvky nezbytnou součástí
• Body se snižují např. za:
- poskoky prováděné pouze na špičkách
- přehnané propnutí kolen
- hyperlordozu bederní páteře
- zvedání ramen atd.

• Případné protesty lze podávat po soutěži pouze písemně k rukám organizátora konkrétního kola soutěže v kopii pro jednatele Aerobic Tour spolu s částkou 1000,- Kč. V případě neoprávněného protestu tato částka propadá ve prospěch pořadatele a bude využita na výdaje spojené s organizováním akce.
• Každý závodník musí mít u sebe kartičku zdravotní pojišťovny, případně její kopii, která může sloužit i k prokázání věku závodníka. Za dobrý zdravotní stav závodníků zodpovídá přihlašovatel a trenér. Při každém závodě může být soutěžící náhodně vyzván k předložení.
• Budou – li se rodiče, fanoušci či trenéři chovat nezdvořile, budou- li urážet jiné soutěžící, rodiče, trenéry, porotu nebo organizátory a pořadatele soutěží, budou vykázáni ze sportoviště, v případě agresivního chování může být diskvalifikací potrestán i celý tým, organizace, klub. Při opakující tendenci i zrušena registrace organizace.

KALENDÁŘ AKCÍ:
Červen 2023
PoÚtStČtSoNe
  
 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  

© 2017 aerobictour.cz