Pravidla pro soutěže skupin

Prvky specifikující kategorii Technickou a Estetickou: prvky specifikující kategorii ESTETICKOU a TECHNICKOU

Kategorie STEP /v případě dostatečného počtu registrovaných týmů bude rozdělena až na finále AET, na základních kolech bude automaticky sloučena/

Estetické týmy:

Pravidla zde:  Kategorie estetická

• Kategorie je určena pro amatérské závodníky, kteří se nevěnují výkonnostnímu aerobiku, nezávodí ani netrénují v registrovaných klubech ČSAE a nejsou zařazeni v jiných soutěžích v kategoriích Profi.
Více viz: Prvky specifikující kategorii Technickou a Estetickou

Pravidla Technické týmy

Pravidla zde: Kategorie technická
• Kategorie je určena pro závodníky III. a II. výkonnostní třídy a pro další jiné týmy, které mají zájem se do kategorie přihlásit.

Společná pravidla:
• Závodník nemůže nastoupit do soutěže bez řádně odevzdané přihlášky, prezentace a platby startovného, toto platí jak pro základní tak pro finálová kola.
• Startovné každého základního kola včetně finále je dle nákladů každého organizátora.
Jednotlivé organizace provedou registraci svých závodníků k 31.3.2023 zasláním soupisky (s názvem organizace, kontaktní osobou, tel. a e-mailem a seznamem závodníků v týmech a jejich data narození pro každou kategorii zvlášť) na: h.srncova@detifitness.cz.
Přihlášky na jednotlivá základní kola i finále se zasílají přímo organizátorům základních kol a finále.
• V té kategorii, do které bude tým zaregistrován/jak výkonnostní tak věkové/, bude závodit po celou dobu soutěže.
• Termín pro uzávěrku přihlášek je vždy 14 dní před soutěží, po uzávěrce je v kompetenci pořadatele tým do soutěže přijmout nebo tým odmítnout, popřípadě požadovat vyšší startovné, i když se jedná o registrovaný tým.
• Pro účast v soutěži je nutné nacvičit skupinovou choreografii. Při startu se přihlíží ke zdravotnímu hledisku. Je povoleno použít různé náčiní např. stepy, pomůcky a rekvizity (mimo zdraví nebezpečné předměty).
• Počet členů: minimum 4, maximum neomezen.
• Hudební nahrávka: jen kvalitní záznam
• Ocenění medailistů a dalších účastníků v základních kolech je vždy v kompetenci pořadatele základního kola a bude uvedeno v propozicích. Závodníci tří nejlepších týmů v jednotlivých kategoriích základních kol obdrží medaile, diplomy a případně věcné ceny. Medaile se udělují na prvních třech místech.
• Do finále Aerobic Tour postupují všichni závodníci, kteří se zúčastní alespoň tří základních kol s tím, že ve finále budou soutěžit v rámci své výkonnostní skupiny.
• Věkové kategorie pro základní kola i finálové kolo soutěže týmů jsou:

I. kategorie BABY – věkový průměr týmu do 7,49 let
II. kategorie KIDS – věkový průměr týmu 7,50 – 10,49 let
III. kategorie CHILDRENS – věkový průměr týmu 10,50 - 13,49 let
IV. kategorie TEENEGERS – věkový průměr týmu 13,50 a více let

Věkový průměr týmu je stanovován k roku narození, zaokrouhlování se provádí matematicky na celá čísla. Věk je stanoven podle toho, ve kterém roce se závodník narodil.
• O zařazení do věkové kategorie rozhoduje pouze a jen věkový průměr soutěžících v týmu. Pokud s týmem vystupuje jiná osoba coby rekvizita, věk této osoby se nezapočítává do věkového průměru týmu, ale tato osoba platí startovné spolu s ostatními závodníky.
• Za správnost zařazení do kategorie zodpovídá trenér nebo vysílající organizace.
• Postupový klíč: O zařazení do výkonnostních TOP rozhoduje nejvyšší umístění dosažené na kterémkoliv ze tří hodnocených základních kol Aerobic Tour, v případě velkého počtu soutěžících v jedné z TOP je dalším kritériem počet dosažených nejvyšších umístění na Aerobic Tour. Rozdělení do TOP pro finále budou k dispozici 5 dnů před soutěží na www.aerobictour.cz. O množství výkonnostních TOP rozhoduje pořadatel a odvíjí se od počtu přihlášených závodníků do finále.
• V základních kolech i ve finále hodnotí minimálně pětičlenná nezávislá porota bez vazeb na zúčastněné organizace.
• Trenér, který má v soutěži vlastní choreografii, nemůže být členem poroty.
• Hodnocení porotců není veřejné, je provedeno bezprostředně po dokončení soutěžní skladby a poté po dokončení soutěže dané kategorie je předáno administrativnímu pracovníkovi, který zpracovává data. Při rovnosti bodů dvou a více týmů o konečném pořadí rozhoduje hlavní porotce.
• Případné protesty lze podávat po soutěži pouze písemně k rukám organizátora konkrétního kola soutěže v kopii pro jednatele Aerobic Tour spolu s částkou 1000,- Kč. V případě neoprávněného protestu tato částka propadá ve prospěch pořadatele a bude využita na výdaje spojené s organizováním akce.
• Každé kolo soutěže je zajištěno zdravotním dohledem. Každý závodník musí mít u sebe kartičku zdravotní pojišťovny, případně její kopii, která může sloužit i k prokázání věku závodníka. Za dobrý zdravotní stav závodníků zodpovídá přihlašovatel a trenér.
• Budou – li se rodiče, fanoušci či trenéři chovat nezdvořile, budou- li urážet jiné soutěžící, rodiče, trenéry, porotu nebo organizátory a pořadatele soutěží, budou vykázáni ze sportoviště, v případě agresivního chování může být diskvalifikací potrestán i celý tým, organizace, klub. Při opakující tendenci i zrušena registrace organizace.

KALENDÁŘ AKCÍ:
Září 2023
PoÚtStČtSoNe
  
 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

© 2017 aerobictour.cz